XIX edycja Olimpiady - rok szkolny 2011/2012

"Różnorodność kulturowa a demokracja i prawa człowieka"

 

Szanowni Państwo,

Prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi XIX edycji Olimpiady:

1) Komitet Główny realizuje Olimpiadę na podstawie podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowy odnośnie powierzenia organizacji Olimpiady w latach 2010-2013.

2) W terminie 3.10.2011- 29.10.2011 r. będzie prowadzona rejestracja elektroniczna szkół w których planowane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Arkusz rejestracyjny zostanie zamieszczony na stronie www.olimpiada.umk.pl - rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez ten arkusza (konieczne będzie podanie m.in. aktualnie działającego adresu e-mail szkoły).

3) W zakładce "Regulamin" znajdą Państwo Regulaminu Olimpiady. Pragniemy podkreślić, że zostały naniesione zmiany w pkt. 14 i 15 Regulaminu – dot. kwalifikacji uczestników do eliminacji okręgowych i odwołań od decyzji kwalifikujących uczestników do eliminacji okręgowych.

4) W zakładce "Harmonogram" znajdą Państwo harmonogramu XIX edycji Olimpiady.

5) W bieżącej edycji nie będziemy - ze względu na konieczne oszczędności - drukować "Informatora" w wersji papierowej. Wszystkie niezbędne informacje zamieszczane będą na stronie internetowej.

6) Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego w 2011 roku: "Laureaci lub finaliści Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka lub Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej zachowali prawo do zwolnienia z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w maju 2011 r.".

Zwracamy natomiast uwagę, że w komunikacie Dyrektora CKE z z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r. nie ma Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Komitet Główny Olimpiady wskazywał wprawdzie, że wymagania merytoryczne tej olimpiady nie tylko obejmują, ale znacznie przekraczają zakres programu wiedzy o społeczeństwie, jednak stanowisko CKE podyktowane jest przypuszczalnie tym, że Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka nie jest "olimpiadą przedmiotową" w rozumieniu przepisów wykonawczych regulujących organizację olimpiad. Komitet Główny będzie podejmował starania, aby nawiązać w tym względzie dialog z CKE i MEN, jednak rezultaty tych starań będą znane dopiero w dalszej perspektywie.

Komunikat dyrektora CKE z 13.01.2010 r. (dotyczy egzaminu maturalnego w 2011 r.): link

Komunikat dyrektora CKE z 27.04.2010 r. (dotyczy egzaminu maturalnego w 2012 r.): link

Nie ma natomiast zmian odnośnie mocy uchwał uczelni wyższych nadających uprawnienia/przywileje rekrutacyjne dla finalistów i laureatów Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Warto przypomnieć, że każda uczelnia autonomicznie określa zakres ww. uprawnień i najlepszym sposobem uzyskania dokładnych informacji na ten temat jest pozyskanie stosownej uchwały Senatu uczelni wyższej

Zachęcamy do udziału w Olimpiadzie i sprawdzania aktualności na naszej stronie internetowej.

Komitet Główny Olimpiady

Więcej artykułów…

  1. Prace administracyjne
  2. Konkurs na organizację olimpiad rozstrzygnięty
  3. XVIII edycja Olimpiady - rok szkolny 2010/2011
  4. Rejestracja szkół zakończona
  5. Komitet Okręgowy woj. dolnośląskiego

Dane kontaktowe:

Katedra Praw Człowieka
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń

Przewodniczący KG
Prof. dr hab. T. Jasudowicz

Tel. 56 6114035

 

Sekretarz KG
dr M. Balcerzak

Tel. 56 6114032

Asystent
dr J. Kapelańska-Pręgowska

Tel. 56 6114032

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

„Dom Organizatora” TNOiK
ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń

tel. 56 6222898
tel. 56 6219258

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.